Drejø Sogns Lokalarkiv er flyttet i nyt lokale

Så er Drejø Sogns Lokalarkiv endelig på plads.

Sammen med Drejø Bibliotek flyttede arkivet ind i et dejligt nybygget lokale ved det nyrenoverede forsamlingshus.

I december 2017 begyndte vi at pakke alt ned med henblik på flytning til det nye lokale. Vi har glædet os meget til at indrette det nye rum, men det har også betydet, at vi ikke har nået nogen aktiviteter på arkivet i de mellemliggende 5-6 måneder, som det har taget at få det hele på plads. Da det nye lokale kun er ca. halv størrelse af det gamle, skulle der tænkes kreativt m.h.t. indretningen. Samtidig var vi også nødt til at gå kritisk til værks for, hvad der skulle med, og hvad der ikke lige tilhørte Drejø Sogn eller var værd at gemme på.

Vi har fået et meget hyggeligt og rart lokale ud af det. Samtidig blev der plads under trappen, hvor vi fik bygget et brandhæmmende rum. Til fuldendelse af “værket” er vi lige blevet færdige med en lille “køkkenafdeling” med en smuk, lille, rund håndvask.

Stor tak til de frivillige, der har hjulpet, og til Drejø Beboerforening, som har bidraget økonomisk.

Så nu er kaffen klar til besøgende.