Arkivets arrangementer

Sæt X i kalenderen den 27. sept.

Vi har ingen planlagte arrangementer i sommer. Til gengæld har vi fået lov af forsamlingshusets bestyrelse til at lave skiftende udstillinger i et tilstødende Åbent udstillingslokale, hvilket vi så gør.

Torsdag den 27. september 2018 afholdes arkivmødet på Drejø, hvor vi har inviteret arkiverne i Svendborg Arkivsamvirke.  Pga. lokalets størrelse har vi været nødt til at sætte et loft på ca. 20 pers. Program følger senere.

Arkivreoler

ARKIVERNES DAG” 2016 på Drejø Sogns Lokalarkiv blev en rigtig god oplevelse. De 25 besøgende var meget interesserede i arkivets udstilling om “Ø-Skolerne” og arkivets øvrige arbejde. En stor glæde for os, der arbejder med det.

Se: Plakat-om-Øernes-skoler-2016

Øernes Julemarked” på Maritimt Center ved Svendborg Havn – Lørdag den 26. nov. 2016 fra kl. 10 – 14.

Arkivet havde som sædvanlig en bod med på denne hyggelige dag. Ud over Arkivets bøger, videoer m.m. – havde vi i år også Amerikansk Lotteri samt en lille bod med god-æblejuice-sælges – af den Gode Gammeldavs slags. Dertil brugte vi en dag i efterårsferien til at samle en hel trailer og 2 biler fyldt med æbler fra hele øen. Vi siger tak for stor velvillighed fra alle sider.

Mange hilsner fra Mogens, Lise, Mimi og Else