Bestyrelsen

Bestyrelsen er også arkivets medarbejdere.

Mimi Jespersen

Formand: Mimi Jespersen

kan kontaktes på: eller på mobil: 6124 0882

Arkivleder: Helle Køster

kan kontaktes på:

Lise Strange Jensen 2016

Kasserer: Lise Strange Jensen.

Kan kontaktes på:

Bestyrelsesmedlem

Ole Fritzner Jørgensen

Man kan støtte Drejø Sogns lokalarkiv i dets daglige drift.

Kontingent er 75 kr. pr. år/ pr.person.

Medlemmer får tilsendt Arkivets Årsblad sammen med referatet fra generalforsamlingen
eller ved fysisk afhentning på arkivet. Generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts. Arkivet kontaktes også på mail:

Der kan betales på følgende måder:
Direkte henvendelse på arkivet i dets åbningstid
eller ved indbetaling på:

arkivets konto: Reg.nr.: 0815 Konto: 0000203270
Mobil Pay: 597298
Husk at sætte navn på indbetalingen.